AVG/GDPR bij Voicedata

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in; ook wel AVG genoemd. De AVG is een versterking van de privacyrechten en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Onder andere de basis waarop gegevens verzameld mogen worden en de wijze waarop klanten controle kunnen uitoefenen veranderen. Voicedata voldoet aan deze eisen en is dus klaar voor 25 mei. De autoriteit persoonsgegevens heeft een overzichtelijk document gemaakt waarin alle belangrijke punten van de nieuwe wet worden uitgelegd. Hieronder gaan we op enkele punten in.

Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt strenger gehandhaafd. Alleen op basis van de volgende grondslagen mogen gegevens worden verzameld:

  • Toestemming van de gebruiker
  • Vitale belangen
  • Wettelijke verplichting
  • Overeenkomst
  • Algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang

Voicedata maakt alleen gebruik van gegevens die verkregen zijn met toestemming van de gebruiker en/of te maken hebben met een overeenkomst. Deze worden gebruikt om relaties op de hoogte te houden en voor eigen administratieve doeleinden.

Rechten van betrokkenen

In de AVG zijn de rechten van betrokkenen vergroot. Te allen tijde moet controle kunnen worden uitgeoefend op de gegevens. Dit houdt in dat er altijd het recht is om de gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen en over te dragen. Ook moet het mogelijk zijn om informatie te krijgen over de gegevens; waar worden ze voor gebruikt?

Mocht u vragen hebben over de reden dat wij gegevens bewaren, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Voicedata. Natuurlijk zijn alle gegevens opgeslagen achter versleutelde codes en/of op beveiligde omgevingen. Zo waarborgen wij de veiligheid van persoons- en bedrijfsgegevens.

Het inzien en wijzigen van gegevens is eenvoudig via ons online portaal, of door dit door te geven aan één van onze medewerkers.

De beveiliging van onze diensten

Natuurlijk is Voicedata continu bezig de beveiliging van onze diensten te onderhouden. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat onze soft- en hardware en de hardware van onze klanten altijd up to date zijn. Daarnaast worden onze klanten pro-actief geattendeerd op mogelijke lekken in hun systemen, zodat de veiligheid altijd voorop staat.

Mocht je er niet uitkomen? Wij staan voor je klaar!
074 711 3660